Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand krävs styrelsens tillstånd.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett före den planerade hyresperioden.

En avgift om 10 procent av gällande prisbasbelopp tas ut per år av föreningen. För 2019 är prisbasbeloppet 46500 kronor, och avgiften uppgår till 4650 per år. Om du får tillåtelse att hyra ut del av år är avgiften reducerad.

Information om andrahandsuthyrning finns här:

https://www.hsb.se/globalassets/centralt-innehall/block/block-per-omrade/juridik/informationsblad/att-hyra-utupplata-i-andra-hand.pdf

Kontakta styrelsen i god tid före, styrelsen@brf-ringen.se, om du planerar att hyra ut din lägenhet.