Husen

Om våra hus

Bostadsrättsföreningen Ringen äger två hus: ”gårdshuset”, Bohusgatan 43-51, och ”gathuset”, Bohusgatan 53-55. Husen byggdes år 1967, arkitekt var Bertil Karlén. Till en början var lägenheterna hyresrätter, de ombildades till bostadsrätter år 1980. Den mark föreningen äger är i stort sett bara ytan vid ingången till gathuset och halva den gröna gården öster om gårdshuset, där lekplatsen finns. Parkeringsplatsen väster om gårdshuset ägs av bostadsrättsföreningen Masken och den norra halvan av den gröna gården av bostadsrättsföreningen Bohus.

Våra hus har nio respektive sex våningsplan. Gårdshuset har fem trappuppgångar med 18 lägenheter i vardera. Gathuset har två trappuppgångar med 12 lägenheter i vardera. Vindsvåningarna i båda husen saknar användbara utrymmen, förutom hissmaskinrum. Samtliga lägenheter har balkong, utom de som ligger en trappa upp, i båda husen. Ytbeklädnaden på husen är gult fasadtegel. På gårdshusets tak hyr föreningen ut plats för mobiltelefoniantenner till en operatör. Gathuset saknar källare.

Alla lägenheter, totalt 114 stycken, ägs av brf Ringen. Tre av dem hyrs ut av HSB. Resterande lägenheter innehas av enskilda personer, medlemmar i bostadsrättsföreningen. Av lägenheterna är 6 stycken femmor, 15 fyror och 93 treor.

I gårdshuset finns följande utrymmen på nedre botten:
Soprum för källsortering av hushållssopor samt möjlighet att kasta mindre mängder grovsopor, fyra tvättstugor varav en grovtvättstuga, källarförråd, cykelförråd, några förrådslokaler, ett omklädningsrum för hantverkare.

Det finns dessutom två cykelrum med ingång från gården, ett i södra och ett i norra änden av huset. Från korridoren i gårdshuset finns en nedgång till garaget. Garaget tillhör brf Masken och ligger under parkeringsplatsen. I uppgång 45 finns möjlighet att ta hiss till källaren under nedre botten. I denna finns större delen av de boendes källarförråd och undercentralen för värme m.m.

Övriga utrymmen i gathuset:

På nedre botten i gathuset finns samtliga förråd för de boende i gatuhuset, två tvättstugor varav en grovtvättstuga, föreningens gästlägenhet, föreningens styrelserum, soprum för källsortering och grovsopor och cykelförråd.

Teknisk information om husen

Energideklaration gjordes 2018-03-29. Samtiliga adresser, Bohusgatan 43-55 fick klass D. 
Bevis om energideklaration finns anslaget på vid entréerna. De återfinns även på Boverkets hemsida. Länk till sökfunktionen där:   https://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/sok-energideklaration/

På Boverkets hemsida ange Kommun Stockholm, Fastighetsbeteckning Masken 52 för att söka fram detaljer om energideklarationen.