Elinstallationer i din lägenhet

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag. Där finns bland annat krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen ska ha samt krav på egenkontroll för alla anläggningsinnehavare. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten till en fastighet, lokal eller bostadsrätt.

I en bostadsrättslägenhet är du som bostadsrättshavare också anläggningsinnehavare och har ansvar för att elen i din bostad är säker. Du har ansvar för att kontrollera att den elektriker som du anlitar för ett elarbete har rätt kompetens och behörighet. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en funktion som heter Kolla elföretaget (https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget). Där kan du lätt söka på den entreprenör som du avser att anlita. Saknar firman rätt behörighet ska du inte anlita den firman! Felaktigt utförda elarbeten är den vanligaste orsaken till bränder i svenska hem.

Utförlig information om elsäkerhet finner du på http://www.elsakerhetsverket.se/ och du kan nå myndigheten per telefon 010-168 05 00, vardagar.

Elsäkerhetsverket har sammanställt följande råd¹:

Tänk på detta när du beställer eller köper elinstallationstjänster

• Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.

• Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.

• Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.

• Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser (överlämna dokumentationen till köparen om du säljer lägenheten!), försäkringsärenden med mera.

• Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Vad får jag göra själv?

Om du har kunskap får du själv utföra enklare elarbeten som inte kräver auktorisation. Tips och råd finns i Elsäkerhetsverkets ”Elsäkerhetspocket” som du kan ladda ner gratis eller beställa från deras publikationsshop. Där får du också information om hur du ska tänka för att ditt hem ska bli så elsäkert som möjligt. Vid minsta osäkerhet är rådet att kontakta ett elföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

När det går fel

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan Elsäkerhetsverket sedan agera mot företaget. Om du i din lägenhet upptäcker felaktigt utförda arbeten som utförts av icke behörig installatör ska istället polisanmälan göras, (https://www.elsakerhetsverket.se/kontakta-oss/gor-en-anmalan/polisanmal-olagligt-elinstallationsarbete/).