Bredband, tv och telefoni

Föreningen har tecknat nytt avtal om öppen fiber med Open Universe. Detta gör det möjligt för dig att välja mellan ett antal bredbandsleverantörer. Tjänstefördelare/bredbandsdosa har bytts i de flesta lägenheter under feb – mars 2019.
Föreningens avtal med comhem avseende basutbud för tv är förlängt och kommer att finnas kvar parallellt med öppen fiber.

Det finns flera möjligheter till att se tv, surfa och ringa i vår fastighet.

I föreningens fastighet finns två nät för tv, bredband och telefoni:

1. Com Hem (via kabeltv-uttaget)

2. Öppen fiber via Open Universe

TV-Grundutbud

Föreningen har avtal med comhem och följande grundutbud ingår i din månadsavgift.

Om du blir tillfrågad om Nätverks-ID/Nätverksnummer i samband med kanalsökning på din TV kopplad till Comhem så är det 41001.

Com hems basutbud

com hem

Utöver grundutbudet, erbjuder com hem även andra kanalpaket, bredband och telefon. Dessa tjänster tecknas och betalas av varje medlem. För mer information om Com Hem se deras hemsida, comhem.se.

För det grundutbud som erbjuds till boende i fastigheten betalar föreningen årlig avgift till Com Hem.

Öppen Fiber via Open Universe

Sen 2012 finns förutom breband via Comhem/kabel-tv-uttaget även möjlighet till fiberanslutning. Föreningen är anslutet till öppen fiber via Open Universe. Genom öppen fiber finns det möjlighet att välja mellan ett stort antal tjänsteleverantörer. På http://portalen.openuniverse.se/ kan du läsa mer.