Din lägenhet

På denna sida finns information som kan vara bra att känna till om din lägenhet.

Markiser

Det är inte tillåtet att sätta upp markiser vid fastigheternas fönster. Föreningen ansvarar för fasad och fönster och en enskild medlem får inte göra något med dem utan styrelsens medgivande.

På balkonger kan markiser sättas upp, under förutsättning att de monteras inom balkongen av en fackman.Det är alltid den boende som monterat upp markisen som ansvarar för dess funktion, underhåll och säkerhet.

Garanti och skötselinstruktioner efter stambytet

Information om garanti och skötselinstruktioner som Våtrumsteknik, entreprenören, delade ut efter stambytet finns även att läsa här:

Information om porttelefonen

Skötselinstruktioner om fönster

Under 2012 byttes i princip alla fönster i våra hus. 

Under 2017 gjordes en garantibesiktning av alla fönster. Om du har problem med dina fönster, kontakta entreprenören Fog & Fönster som monterade fönstren. Kontaktuppgifter till Fog & Fönster finns i dokumentet om skötselinstruktioner. Observera att du som bostadsrättshavare har underhålls- och reparationsansvar för visa delar av fönstret. Se föreningens stadgar för ytterligare information.