Försäkringstillägg för bostadsrätt

Föreningen har en fastighetsförsäkring i Trygg-Hansa. Föreningen har också tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg, som gäller för dig som medlem. Enkelt uttryckt gäller brf-tillägget för skador på den egendom som omfattas av ditt underhållsansvar, oavsett om det är du eller föreningen som har försett lägenheten med egendomen. Försäkringen inkluderar s k otursskador och skador som uppkommer i samband med renoveringsarbete. Om du har ett brf-tillägg i din hemförsäkring kan du anmäla skadan till endera bolaget.

För att göra en skadeanmälan eller för att få närmare information om villkoren kan du ringa Trygg-Hansas företagsskador, telefon 0771-111500.

Föreningens försäkringsnummer är 25-0393092.

Skadedjur:

Föreningens fastighetsförsäkring täcker även skadedjur i medlemmarnas lägenheter, så länge som den boende inte varit oaktsam. Medlemmen kan själv kontakta Nomor på telefonnummer: 077-112 23 00

Uppge försäkringsnummer i Trygg-Hansa.