Försäkringstillägg för bostadsrätt

Föreningen har en fastighetsförsäkring i Folksam. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg, som gäller för dig som medlem. Enkelt uttryckt gäller brf-tillägget för skador på den egendom som omfattas av ditt underhållsansvar, oavsett om det är du eller föreningen som har försett lägenheten med egendomen. Försäkringen inkluderar s k otursskador och skador som uppkommer i samband med renoveringsarbete. Om du har ett brf-tillägg i din hemförsäkring kan du anmäla skadan till endera bolaget.

För att göra en skadeanmälan eller för att få närmare information om villkoren kan du ringa Folksams kundservice, telefon 08-400 280 01.

Föreningens försäkringsnummer är 457110.

Skadedjur:

Föreningens fastighetsförsäkring täcker även skadedjur i medlemmarnas lägenheter, så länge som den boende inte varit oaktsam. Vårt närmaste Anticimexkontor är Stockholm Syd (Hägersten). Ring till Anticimex på 075-245 10 00.

Uppge försäkringsnummer i Folksam.