Pantförskrivningar och Lägenhetsutdrag/Bostadrättsinformation

I samband med att du belånar din bostadsrätt/lägenhet behöver bankerna en säkerhet, oftast i form av en pantförskrivning på lägenheten.

Inför låneansökan kan ett lägenhetsutdrag där medlemsinformation m.m. återfinns behövas. Om du är medlem i HSB kan du ta fram denna information själv, annars kan du be om det från HSBs Kund och medlemsservice (kontaktinformation nedan).

Pantförskrivningsärenden i vår bostadsrättsförening hanteras av vår ekonomiska förvaltare, HSB Stockholm. Handlingar rörande pantförskrivningar skickas direkt till HSB Stockholm.

Postadress:
HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Eventuella frågor kring pantförskrivningsärende hanteras av

HSB Kund och medlemsservice
service.stockholm@hsb.se
010-442 11 00
Öppettider: Måndag-onsdag samt fredag: 08.00-16.30 Torsdag: 8.00-18.00

Meddelanden till HSBs Kund- och medlemsservice kan även lämnas på denna sida:

Kontaktformulär https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/