Gemensamma aktiviteter

Föreningen ordnar ibland olika aktiviteter, öppna för alla medlemmar, som ger oss möjlighet att lära känna varandra. På så sätt stärks sammanhållning och demokrati i föreningen, samtidigt som vi har trevligt tillsammans. (Allt är givetvis helt frivilligt.) Hittills har anordnats exempelvis teaterbesök, fester i ”långa gången”, kräftskiva och grillkväll. Titta då och då på anslagstavlorna och se vad som är på gång, och kom gärna med förslag! Det kan gälla förbättringar i husen eller trevliga aktiviteter för föreningens medlemmar.

Anslagstavla

Anslagstavlor för meddelanden från föreningen, och för medlemmars anslag av intresse för alla, finns i entréerna.

Grannsamverkan

Som många andra fastigheter i innerstaden drabbas vi då och då av (försök till) inbrott. Det kan vara lägenhetsinbrott eller stölder i källarförråd, och det är alltid lika otrevligt för den som drabbas. Självklart ska du alltid kontakta polisen när ett brott har skett, men god grannkontakt är ett bra sätt att förebygga inbrott.

Tala om för din närmaste granne när du är bortrest och försök vara uppmärksam på främmande personer som uppehåller sig i huset. En säkerhetsdörr minskar risken för inbrott. Lås dörrar, se till att ytterportar går i lås och att ingen obehörig passerar in efter dig. Om vi hjälps åt att vara vaksamma gör vi det svårare för eventuella tjuvar!

Städdag

En gång på hösten och en gång på våren samlas föreningens medlemmar för att städa våra gemensamma ytor utomhus, runt husen, och inomhus i exempelvis cykelrum. Ju fler som kommer desto trevligare och lättare! I anslutning till städdagarna brukar föreningen hyra en sopcontainer för trädgårdsavfall, där vi också kan kasta skrymmande grovsopor.

Trädgårdsgrupp

Några frivilliga ingår i en trädgårdsgrupp som sköter växterna i entréerna, och buskar och blommor i rabatterna runt husen.