För nyinflyttade

Om du som nyinflyttad har frågor kring ditt boende kan du antingen maila till styrelsen@brf-ringen.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda, Bohusgatan 55, nb. 

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns här
Kontaktuppgifter till styrelsen finns även på anslagstavlorna i entréerna.

Anmäl dig även till föreningens mail-lista för att få information om vad som är på gång. Länk till anmälan till maillistan.