Gemensamma ytor, sopor, m.m.

Cykelrum

Det finns fyra särskilda utrymmen för att förvara cyklar. Cykelrummet i gårdshusets korridor är avsett för långtidsförvaring av cyklar. Där ska cyklar vara märkta med namn, datum och lägenhetsnummer.

Med några års mellanrum görs vi en utrensning i cykelrummen och alla omärkta cyklar – både i cykelrummen och utanför husen – forslas bort.


Gemensam egendom
Föreningen har ett antal hopfällbara bord med plats för åtta personer, plus ett antal klappstolar. För tillfällen när du har många gäster kan du låna dessa gratis.

Vi har också en slagborrmaskin för borrning i betongväggar och ett antal olika verktyg, som också kan användas av alla medlemmar. Tala med någon i styrelsen om du vill låna dessa saker. Det finns även två kolgrillar som du kan låna. Dessa finns placerade i soprummet vid 43:ans entré.

Sophantering och källsortering
I vår fastighet tillämpas källsortering. I både gat- och gårdshuset finns särskilda rum för källsortering.  (I gathuset lämnas tidningar i källsorteringsrummet.). Hur sorteringen går till kan du läsa om här. För att komma in sop- och källsorteringsrummen krävs tagg.


Grovsopor
Mindre mängder grovsopor kan kastas i föreningens grovsoprum. Det som kastas måste rymmas i de särskilda kärl som finns uppställda. I anslutning till gemensamma städdagar brukar föreningen även beställa hem en container där grovsopor kan kastas. Tänk på att byggavfall, färgrester, kemikalier och bildäck aldrig räknas som grovsopor utan ska återvinnas på stadens återvinningscentraler. Hushållsopor och sådant som ska källsorteras, t.ex. kartonger,  ska inte heller kastas i grovsopkärlen.

GästlägenhetFöreningens gästlägenhet får hyras av alla medlemmar. Regler för uthyrning finns här.

Källarutrymmen

Förvara inte stöldbegärliga saker i källarförråden och se till att du har ett rejält lås till ditt förråd. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga varor i ett källarutrymme. Gångarna i förrådsutrymmena får inte användas för att ställa upp saker.


ParkeringVår förening har inga egna parkeringsplatser. För hyra av p-plats i närheten, hör med brf Masken (utomhus eller garage) eller brf Bohus (garage).

Obs! Parkeringsförbud råder på hela området runt föreningens hus. Parkering på föreningens mark (vid sidan av gathuset och på innergården mellan båda våra hus) accepteras för i- och urlastning under kort tid. Ställ inte bilen så att brandbil eller ambulans hindras.

Hantverkare som besöker föreningen kan parkera vid sidan av gathuset, men då krävs separat parkeringstillstånd från föreningen.


Elektroniska nycklar – Taggar
Ytterportarna i husen öppnas med elektronisk nyckel, s.k. tagg. Gäster och besökande kan komma in genom att använda porttelefonerna som finns vid entrérna. 


Rökfritt!
Alla gemensamma ytor (entréer, trapphus, tvättstugor, förråd m.m.  är rökfria). Släng inte fimpar utanför entréerna.

Tvättstugor
Tvättider finns uppsatta i varje tvättstuga. Du bokar tid på en tavla, med en särskild bokningscylinder som du ska ha fått av den förre lägenhetsinnehavaren. Om bokningscylinder eller tillhörande nyckel har kommit bort, kontakta styrelsen för att beställa en ny cylinder. I grovtvättstugorna bokas tid på en lista.  Alla maskiner i tvättstugorna stängs av automatiskt på kvällen då sista tvättpasset är slut. Tvättning kan ske under årets alla dagar, även helgdagar.

I anslutning till tvättstugorna finns information om hur du använder tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning. Även trivselregler för hur tvättstugorna ska användas finns anslagna.


Var rädd om våra gemensamma maskiner, följ anvisningar till tvättmaskiner och torkutrustning. Obs! Om du tvättar kläder med byglar eller liknande: använd tvättpåse. I annat fall fastnar bygeln lätt i tvättmaskinens trumma och föreningen får betala för reparationen.


Vårt gemensamma bästa
Tänk på att en av fördelarna med bostadsrätt är att vi kan påverka förvaltningskostnaderna själva. Ju bättre vi vårdar vår fastighet och ju mindre vi skräpar ner, kastar fimpar etc., desto mindre blir våra gemensamma kostnader. För att undvika onödigt slitage är det inte tillåtet att åka inlines, spela boll och liknande i husets korridorer.