Samråd kring färgsättningen i bottenvåningen Gårdshuset

Torsdag 30 januari kl 19 i Långa gången

Målningen i gårdshuset har påbörjats. Tre av hisshallarna på bottenvåningen har målats i färger som valts ut av en grupp medlemmar i föreningen. Färgerna är inspirerade av Le Corbusiers färgpalett och varje hisshall på bottenvåningen ska ges en egen karaktär men även matcha golv och övrig interiör. Styrelsen har fått många positiva men även negativa synpunkter på färgsättningen.

Tills vidare är målningen i hisshallarna på bottenvåningen pausad

Arbetet fortsätter dock med att måla våning 1-9 i brutet vitt, samma kulör som i långa gången.

Vad tycker du om färgvalet i hisshallarna i gårdshuset?

Alternativ 1:  Ska vi fortsätta målningen med att ge varje uppgångs hisshall sin egen färg inspirerad från Le Corbusiers färgpalett?

Alternativ 2: Alla uppgångars hisshallar målas i samma brutna vita kulör som långa gången.

Meddela dina synpunkter till styrelsen på e-post senast på torsdag 30 januari 2020. Mailadress:  styrelsen@brf-ringen.se

Eller kom till samrådsmötet på torsdag den 30 januari kl 19 i Långa gången!

Vänligen,

Jonas Backlund, för Brf Ringen