Information om färgsättningen i Gårdshuset

Under föregående vecka samlade styrelsen in synpunkter kring den föreslagna färgsättningen i gårdshuset och på torsdagen den 30 januari hölls ett samrådsmöte i långa gången då ett 20-tal boende deltog. Styrelsen har fått in ett 40-tal synpunkter, både från mötet och skriftligt, kring färgvalen.

Den sammantagna bedömning efter att ha tagit del av både skriftliga och muntliga synpunkter är att respektive hisshall på bottenvåningen i gårdshuset ska ges en egen kulör från den föreslagna paletten, men färgerna ska justeras något vad gäller kulör och ljushet.

En grupp medlemmar fick i uppdrag att tillsammans med styrelsen ta fram de justerade kulörerna som ska användas i gårdshuset.

Arbetet med ommålning fortsätter med bl.a. våningarna 1-9 med början i 51:an. Arbetet med hisshallarna på bottenvåningen återupptas lite senare.

Vänligen,

Jonas Backlund, för Brf Ringen