Målning gårdshuset påbörjas 14 januari 2020

Långa gången och våningsplan i gårdshuset kommer att målas om. Målningsarbetena påbörjas den 14 januari 2020. På anslagstavlorna i gårdshuset har kulörvalen presenterats. Du kan även ta del av kulörvalen nedan.

Arbetena påbörjas i långa gången. Därefter kommer våningsplanen att målas, med början i 51.an.

I samband med att de yttre hissdörrarna målas om på insidan stängs respektive hiss för användning under en kortare tid dagtid, vardagar. Hissarna kommer inte att stängas av under kvällar och helger. Information om när respektive hiss målas om anslås senare.